Skip to main content

Ettevõttest

Tutvustus

Õigusjärgse aktsiaseltsina on Pärnu REV tegutsenud alates 1993. aastast, kuid firma asutamisajaks loetakse 25. septembrit 1944. aastal, mil moodustati Pärnu ehitus- ja remonttööde kontor. Pärnu REV võib pidada kõige vanemaks, järjepidevalt ehitusega tegelevaks ettevõtteks Eestis.

AS Pärnu REV konsolideeritud gruppi kuuluvad:

  • Pärnu REV Ehitus OÜ, mis tegeleb ehituse peatöövõtu, projektijuhtimise, restaureerimise ja hinnapakkumuste koostamisega. Alates 20.11.2019 andis Pärnu REV Ehitus oma ehituse äritegevuse ümberstruktureerimise käigus üle PREV OÜ-le.
  • Pärnu REV Kaubandus OÜ, mis tegeleb ehitusmaterjalide jae-ja hulgimüügiga.

Ettevõttele on omistatud kvaliteedijuhtimise ISO 9001:2015 ja keskkonnakaitse   ISO 14001:2015 sertifikaadid ning restaureerimise tegevusluba.

 

Juhtpõhimõtted

PREV OÜ ülesandeks on vastata kliendi ootustele. Püüame aimata ja analüüsida meie praeguste ning tulevaste klientide vajadusi ja nõudmisi, arvestada maksimaalselt nende ettepanekute ja soovidega ning leiame jätkuvalt võimalusi, et ületada kliendi ootusi.

PREV OÜ on kehtestanud endale järgmised juhtpõhimõtted:

  • Kogemus – omame pikaajalist kogemust ehitustööde pakkumisel ja ehitusprojektide juhtimisel, mis aitab meil pakkuda klientidele kvaliteetset teenust; parendame pidevalt oma tegutsemist saadud kogemuste baasil
  • Kvaliteet – järgime ehitusnorme ja –seadusi, samuti häid tavasid ning peame kinni oma lubadustest
  • Koostöö – kaasame projekti klienti ning pädevaid koostööpartnereid eesmärgiga jõuda parima lahenduseni
  • Kokkuhoid – kasutame säästlikult loodusressursse; jälgime oma tegevuse tulemuslikkust, et saavutada ettevõtte jätkusuutlikkus
  • Ohutus – hoiame oma töötajaid ning järgime tööohutuse nõudeid nii enda kui alltöövõtjate ja partnerite töös.

Pärnu REV on vanim järjepidevalt ehitusega tegelenud ettevõte Eestis.

Close Menu

Üldkontaktid:

AS Pärnu REV
Suur-Jõe 75, Pärnu
Tel: +372 56 485 333
E-mail: ehitus@parnurev.ee