Test

Tegevuspõhimõtted

AS Pärnu REV ülesandeks on vastata kliendi ootustele. Püüame aimata ja analüüsida meie praeguste ning tulevaste klientide vajadusi ja nõudmisi, arvestada maksimaalselt nende ettepanekute ja soovidega ning leiame jätkuvalt võimalusi, et ületada kliendi ootusi.
Olulisemad märksõnad AS Pärnu REV tegevuse iseloomustamiseks on

  • kliendile orienteeritus
  • töö kvaliteet
  • paindlikkus, kohanemis- ning arenemisvõime

Kvaliteetne töö, kliendi vajadustega arvestamine ning tähtaegadest kinnipidamine on oluliseks juhtmõtteks AS Pärnu REV tegevuses, konkurentsieelis tänapäeva ettevõtlusturul ning ühtlasi ka alus tulevikueesmärkide ja laialdasema tuntuse saavutamisel.
Hoiame end kursis muudatustega ning süvendame erialast professionaalsust. Kõige selle teostamisel on oluline tähtsus AS Pärnu REV meeskonnal.
Kõrgendatult pöörame tähelepanu töötajate pädevusele ning oskuste arendamisele, et paremini vastata üha aktiivsemalt laieneva ehitusturu nõudmistele. Kvalifikatsiooni tõstmiseks viiakse pidevalt läbi vastavaid plaanipäraseid koolitusi, tutvutakse muutustega ning oskuslikult rakendatakse ka teadmistepõhiseid uuendusi edasises tegevuses.