Test

Juhtpõhimõtted

OÜ Pärnu REV Ehituse ülesandeks on vastata kliendi ootustele. Püüame aimata ja analüüsida meie praeguste ning tulevaste klientide vajadusi ja nõudmisi, arvestada maksimaalselt nende ettepanekute ja soovidega ning leiame jätkuvalt võimalusi, et ületada kliendi ootusi.
 

Pärnu REV Ehitus on kehtestanud endale järgmised juhtpõhimõtted:
Kogemustel baseeruv ehituse peatöövõtt
Meie kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtpõhimõtted on järgmised:

 

Kogemus – omame pikaajalist kogemust ehitustööde pakkumisel ja ehitusprojektide juhtimisel, mis aitab meil pakkuda klientidele kvaliteetset teenust; parendame pidevalt oma tegutsemist saadud kogemuste baasil
Kvaliteet – järgime ehitusnorme ja –seadusi, samuti häid tavasid ning peame kinni oma lubadustest
Koostöö – kaasame projekti klienti ning pädevaid koostööpartnereid eesmärgiga jõuda parima lahenduseni
Kokkuhoid – kasutame säästlikult loodusressursse; jälgime oma tegevuse tulemuslikkust, et saavutada ettevõtte jätkusuutlikkus
Ohutus – hoiame oma töötajaid ning järgime tööohutuse nõudeid nii enda kui alltöövõtjate ja partnerite töös.
 

Juhtimissüsteemi käsiraamat