Test

AS Pärnu REV tegevusalad

 • Peatöövõtt

  Ehituse peatöövõtt, projektijuhtimine, omanikujärelevalve
 • Üldehitus

  Hoonete karbid, sise- ja välisviimistlus, viilkatused, müüritööd
 • Restaureerimine

  Hoonete restaureerimine ja renoveerimine.
 • Hinnapakkumised

  Koostame hinnapakkumisi ja eelarvestame ehituse- või renoveerimistöid. Vajaminevad dokumendid leiate INFO alt.
 • Ventilatsioonitööd

  Elamute, tööstus- ja kaubandushoonete ning suurköökide ventilatsioonitööd. Vent.seadmete paigaldus ja hooldus.
 • Plekitööd

  Vihmaveesüsteemide, katusetarvikute ja fassaadiplekkide valmistamine, paigaldamine ja müük.
 • Elektritööd

  Sise- ja väliselektripaigaldiste ehitus, hooldus ja remont. Elektripaigaldiste käidukorraldus.