Test

Krediitkaart

  • ainult firmadele
  • vajalik esitada taotlus, (digi)allkirjastatud bilanss + kasumiaruanne, vajadusel volitus
  • lisagarantii võimalused (vajadusel) - panga garantii või omanike käendusleping
  • krediidilimiit ja allahindlused selguvad läbirääkimiste käigus 
  • lisaks teostame taustauuringuid, kasutades avalikke infoallikaid (Krediidiinfo, e-Maksuamet jm.)